Funksjonssirkelen

Undervisning i Funksjonssirkelen

Tora Fyksen Sommernes og Siri Haugland Sandboe fra Avdeling for gravide og småbarnsfamilier holdt 13.september dagskurs i bruk av Funksjonssirkelen som verktøy i arbeid med familier med kompleks problematikk.

Arrangør var Helse Midt – Møre og Romsdal og kurset ble holdt i Molde. Her fikk ansatte i Helse Midt, i Primærhelsetjenesten og fagfolk som jobber med familier, rus eller psykiatri en mulighet for å lære om Funksjonssirkelen. Siri og Tora hadde fokus på betydningen av relasjon i møte med familier som har vansker på ulike livsområder. Som erfarne terapeuter bruker de eksempler fra behandling gjennom rollespill og film for å få i gang refleksjon om utfordringer og muligheter vår kliniske hverdag. Funksjonssirkelen er utviklet ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier og det foreligger en fyldig veileder som kursdeltagerne får mulighet for å kjøpe. Vi ser frem til videre samarbeid med Møre og Romsdal!