fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon

Sykehusenes vurderingspraksis gjør helseministeren urolig

Helseminister Bent Høie hadde møte med de regionale helseforetakene, bruker- og pårørendeorganisasjoner, Fagrådet, Virke og Blå Kors mandag 25. februar.

Tema for møte var blant annet uønsket variasjon i pasientenes tilbud om poliklinisk versus døgnbehandling.

Les hele referatet fra møte her.