Arbeidsliv og Avhengighet

Problematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet

Se informasjon om hvem som kan bistå din bedrift:

Klikk her for å se filmen
https://www.nav.no/no/Lokalt/Trondelag/nav-arbeidslivssenter-trondelag/nyttig-a-vite/vi-må-snakke-om-rus-og-arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter og Lade Behandlingssenter (v/ Lise og Bjarne) vil sammen gi bedrifter økt kunnskap, konkrete verktøy og eksempler på hvordan de kan jobbe forebyggende og møte en lærling/ansatt der spilling har fått konsekvenser.
For mer info og påmelding