PodPrat på Lade – Lise Rogne

Lise Rogne har jobbet på Lade Behandlingssenter siden 2004, de første årene jobbe hun i Skjermingsavdelingen men hun er nå tilknyttet «Blå Kors Arbeidsliv», Lade Behandlingssenters egne prosjekt rettet mot alle arbeidsgivere og arbeidstakere som opplever at de, eller deres ansatte har fått problemer med spillavhengighet eller bruk av rusmidler.