Podprat på Lade- Lise Rogne

I denne episoden snakker Lise Rogne om pårørendetilbudet innen rusfeltet her i Trøndelag og hvordan Lade Behandlingssenter gjør det vi kan for å ivareta barna til våre rus- og spillpasienter.

Det finnes hjelp å få! Lise sin oppfordring til alle som har spørsmål etter å ha hørt denne episoden er; «plukk opp telefonen, ring oss og spør!»