Podprat på LBS- Prest Geir-Øyvind Bandlien

Geir-Øyvind er prest på Lade Behandlingssenter og vi har i denne episoden reflektert litt rundt den viktige jobben han gjør i tillegg til tro, håp, tvil, sorg, skam, skyld og tilgivelse.