Podprat på Lade – Perka Eriksen, Erfaringskonsulent

Perka Eriksen er Lade Behandlings Senters eminente Erfaringskonsulent. Han har vært ansatt hos oss siden i 2017 og får her sagt litt om hvordan det er å ha levd gjennom rusproblemer over mange år for så å komme ut av dem og inn i jobb hos oss. Lurer du på hvordan LBS benytter seg av erfaringene han har? Hvordan får han brukt seg selv og sin kunnskap hos oss? Hvilken plass bør Erfaringskonsulenter ha i rusbehandling? Her får du svar!