PodPrat på LBS Episode 3 – Frode Kavli om avhengighet

Frode Kavli er fagsjef ved Lade Behandlingssenter og har vært aktiv innen rusfeltet og som familieterapeut i mange år. Her snakker vi om hva som ligger i begrepet avhengighet.