PodPrat på Lade – Ole sine erfaringer

Ole Garvik er Spesialsykepleier med lang fartstid ved Lade Behandlingssenter. Han har vært på LBS gjennom de fleste store omveltningene i rusfeltet. Han har opplevd og sett hvordan synet på pasienten og behandlingsformene har utviklet seg i positiv retning.