PodPrat på LBS Episode 3 – Frode Kavli om avhengighet

Frode Kavli er fagsjef ved Lade Behandlingssenter og har vært aktiv innen rusfeltet og som familieterapeut i mange år. Her snakker vi om hva som ligger i begrepet avhengighet.

 

PodPrat på LBS, eps.2a; Lise Rogne

Lise Rogne har jobbet på Lade Behandlingssenter siden 2004, de første årene jobbe hun i Skjermingsavdelingen men hun er nå tilknyttet «Blå Kors Arbeidsliv», Lade Behandlingssenters egne prosjekt rettet mot alle arbeidsgivere og arbeidstakere som opplever at de, eller deres ansatte har fått problemer med spillavhengighet eller bruk av rusmidler.

PodPrat på LBS Episode 1 Ole sine erfaringer

Ole sine erfaringer ved Lade Behandlingssenter


Ole Garvik er Spesialsykepleier med lang fartstid ved Lade Behandlingssenter. Han har vært på LBS gjennom de fleste store omveltningene i rusfeltet. Han har opplevd og sett hvordan synet på pasienten og behandlingsformene har utviklet seg i positiv retning.