Pasienttilfredshet på LBS

Folkehelseinstituttet har tidligere hatt en årlig punktmåling av brukertilfredshet blant pasienter innlagt for rusbehandling. Fra 01.01.20 får alle pasienter som skrives ut, muligheten til å svare på et elektronisk spørreskjema og gi tilbakemelding på en rekke ulike måleindikatorer.

 

1. Kvartal 2020:

Blå Kors Lade Behandlingssenter (LBS) skårer høyt på brukertilfredshet i Folkehelseinstituttets undersøkelse som ble tatt i bruk 01.01.20. I første kvartalsrapport skåret LBS over nasjonalt gjennomsnitt på 27 av 40 spørsmål.