Nyheter og fagartikler

Aktuelt

Arbeidsliv og Avhengighet

Problematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet

Se informasjon om hvem som kan bistå din bedrift: Klikk her for å se filmen https://www.nav.no/no/Lokalt/Trondelag/nav-arbeidslivssenter-trondelag/nyttig-a-vite/vi-må-snakke-om-rus-og-arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter og Lade Behandlingssenter (v/ Lise og Bjarne) vil sammen gi bedrifter økt kunnskap, konkrete verktøy og eksempler på hvordan de kan jobbe forebyggende og møte en lærling/ansatt der spilling har fått konsekvenser. For mer info og påmelding […]

Kronikk – Barnet og rusen

Hun visste allerede etter noen få uker at hun var gravid. Kroppens signaler var umiskjennelige og hun kjente en glede spre seg i kroppen, samtidig som hun også kjente angsten komme; Ville hun greie å kutte ut både rødvin og hasj som hun hadde hatt sånn stor glede av i de siste årene? Rødvinen dempet […]

EMDR og avhengighet regional EMDR-samling

Blå kors, Lade Behandlingssenter arrangerte 18.10.18. den årlige regionale EMDR samlingen. I dette nettverket møtes fagfolk for å styrke og vedlikeholde sin kompetanse på EMDR i arbeid med barn og voksne med ulike former for traume- og avhengighetsproblematikk. Fokus denne dagen var rus- og avhengighet. Psykologspesialist Janne Amundsen hadde det faglige opplegget. Med sin solide […]

Funksjonssirkelen

Undervisning i Funksjonssirkelen

Tora Fyksen Sommernes og Siri Haugland Sandboe fra Avdeling for gravide og småbarnsfamilier holdt 13.september dagskurs i bruk av Funksjonssirkelen som verktøy i arbeid med familier med kompleks problematikk.

Rus

Hvor høyt må jeg rope

Mandag 20.8 var vi delarrangør på temakveld på Isak Kultursenter.