Nyheter og fagartikler

Aktuelt

Nytt poliklinisk behandlingstilbud for benzodiazepinavhengighet

Blå Kors Lade Behandlingssenter starter opp et spesialtilpasset poliklinisk/ambulant behandlingstilbud for pasienter med avhengighet av benzodiazepiner og/eller z-hypnotika.

Vivat selvmodsforebygging

Kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare

Invitasjon til kurset: FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

Dagsseminar

Dagsseminar: Traumelidelser og komorbide rusproblemer

Dagsseminar torsdag 15. november 2018:  «Pasienter med komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer – Forståelse, utredning og behandling»

temakveld

Temakveld: Hvor høyt må jeg rope?

Temakveld om ungdom som pårørende til rusavhengige.

Nytt behandlingstilbud

Nytt behandlingstilbud ved Blå kors Lade behandlingssenter

Vi har mange års erfaring i å hjelpe mennesker med utfordringer knyttet til Arbeidsliv og avhengighet