Nyheter og fagartikler

Aktuelt

Rus

Hvor høyt må jeg rope

Mandag 20.8 var vi delarrangør på temakveld på Isak Kultursenter.

Nytt poliklinisk behandlingstilbud for benzodiazepinavhengighet

Blå Kors Lade Behandlingssenter starter opp et spesialtilpasset poliklinisk/ambulant behandlingstilbud for pasienter med avhengighet av benzodiazepiner og/eller z-hypnotika.

Vivat selvmodsforebygging

Kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare

Invitasjon til kurset: FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

Dagsseminar

Dagsseminar: Traumelidelser og komorbide rusproblemer

Dagsseminar torsdag 15. november 2018:  «Pasienter med komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer – Forståelse, utredning og behandling»

temakveld

Temakveld: Hvor høyt må jeg rope?

Temakveld om ungdom som pårørende til rusavhengige.