Nyheter og fagartikler

Aktuelt

Blå Kors Ferier

Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer, eller lavinntekt tett på livet. Tilbudet gjelder for familier i hele landet. Nå kan man søke om ferie i høstferien og julen 2020! Blå Kors Ferier har i 2020 mottatt nye midler fra privatpersoner, bedrifter og BUF-direktoratet, og dette betyr […]

Fakta om rusmidler

Fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av de enkelte rusmidlene. Fakta-artiklene er basert på gjeldende kunnskap da de ble skrevet. De oppdateres jevnlig. For en mer dyptgående forståelse av temaene som beskrives, anbefaler vi å følge oppgitte lenker og kilder. Bak innholdet står Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus. Akuttmedisinsk avdeling ved […]

Økt kunnskap om skeive liv kan redusere alkoholbruk

Juni. Den varmeste måneden i Norge. En måned med blomster i veikanten, sol i alles fjes og regnbueflagg på annenhver balkong. Unge samles for å feire sommeren, og utepilsen gjør sitt inntog på fester og sammenkomster. Særlig én gruppe unge er overrepresentert når det kommer til alkohol- og rusbruk. – Det er nok ingen myte […]

Har du vokst opp i hjem med alkohol- og rusproblemer?

Å vokse opp i hjem med rus kan være veldig tøft og ensomt, men det finnes hjelp💙 Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi og støtte til deg mellom 14-35 år.                                 Trykk her for å komme til Blå Kors Kompasset

har en drøm

Har en drøm…

Den siste tida har vi drømt om å få hverdagen tilbake. Vil alt være som det engang var? Sangen er en hilsen fra oss på tampen av påskehøytida, med håp for det som kommer. Beste hilsen Jan, Ingebjørg og Åse💙