Nyheter og fagartikler

Aktuelt

Støttegruppe for pårørende av spillavhengige

  Nytt tilbud som Blå Kors Lade Behandlingssenter starter denne høsten! I løpet av fire samlinger denne høsten vil vi gi pårørende av spill-avhengige muligheten til å møtes i en gruppe med andre pårørende. Du kan gjerne møte anonymt, og så ofte du ønsker det eller når det passer deg. Tilbudet er gratis og er […]

BRUA

  A-LARM og LBS inviterer alle pasienter til brukerstyrt kveld tirsdager klokken 18:00 – 21:00 Hver tirsdag kommer brukerorganisasjonen A-LARM til A2- gangen på Lade Behandlingssenter mellom kl. 18:00 og 21:00. Der har du mulighet til å knytte nye kontakter, få hjelp til å finne et felleskap som passer deg, hjelp å se hvilke tilbud […]

Blå Kors Ferier

Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer, eller lavinntekt tett på livet. Tilbudet gjelder for familier i hele landet. Nå kan man søke om ferie i høstferien og julen 2020! Blå Kors Ferier har i 2020 mottatt nye midler fra privatpersoner, bedrifter og BUF-direktoratet, og dette betyr […]

Fakta om rusmidler

Fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av de enkelte rusmidlene. Fakta-artiklene er basert på gjeldende kunnskap da de ble skrevet. De oppdateres jevnlig. For en mer dyptgående forståelse av temaene som beskrives, anbefaler vi å følge oppgitte lenker og kilder. Bak innholdet står Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus. Akuttmedisinsk avdeling ved […]

Økt kunnskap om skeive liv kan redusere alkoholbruk

Juni. Den varmeste måneden i Norge. En måned med blomster i veikanten, sol i alles fjes og regnbueflagg på annenhver balkong. Unge samles for å feire sommeren, og utepilsen gjør sitt inntog på fester og sammenkomster. Særlig én gruppe unge er overrepresentert når det kommer til alkohol- og rusbruk. – Det er nok ingen myte […]