Blå Kors Lade Behandlingssenter er en Miljøfyrtårn bedrift!

miljøfyrtårnbedrift

I 2016 ble Blå Kors Lade Behandlingssenter en Miljøfyrtårn bedrift gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. Våren 2019 har vi blitt resertifisert som Miljøfyrtårn bedrift i 3 nye år. 

Dette vil blant annet si at vi kontinuerlig arbeider for å ha en miljøvennlig drift og rutiner som står i samsvar til våre miljøkrav. Vi har fokus på miljø i arbeidsoppgavene vi foretar oss og iverksetter klimatiltak for å redusere utslipp og forurensning. Gjennom å kartlegge miljøkravene fra stiftelsen Miljøfyrtårn får vi også en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Sammen med en godkjent sertifisør og konsulent har vi foretatt en miljøanalyse og laget en handlingsplan som innfrir Miljøfyrtårnet’s bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende områder:

  • Systemkriterier og internkontroll
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp
  • Energi
  • Transport
  • Avfall
  • Estetikk
  • Andre miljøaspekter

Nå som vi skal resertifiseres skal alle miljøkravene gjennomgås og dokumenteres på nytt. Deretter skal en godkjent sertifisør godkjenne oss som en Miljøfyrtårn bedrift.

For å kunne levere i henhold til de miljøkravene som settes, er vi avhengig av et godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom sertifisør og ansatte på Lade Behandlingssenter. Derfor skal alle ansatte være kjent med Miljøfyrtårn-arbeidet.

 

med tanke for miljøet

 

Klikk her for å se miljørapporten for 2017.

Klikk her for å se miljørapporten for 2018.