Forskning om oksytocin nesespray

LBS presentert på konferanse i Korea

Presentert forskning!

For et par uker siden deltok vår egen Katrine Melby sammen med Linn Wigum og Mette L. Warholm fra Avrusingsavdelingen, på en konferanse i Korea for å presentere forskningen vår på oxtytocinbehandling av alkoholabstinens.