Vellykket frokostseminar

Kurs i emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse!

I samarbeid med St.Olav Hospital holder vi kurs i emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse – også kaldt Borderline-kurs. Kurset finner sted ved Blå Kors Lade Behandlingssenter 24. januar.  Borderline-kurset egner seg godt for leger, psykologer og andre praktiserende klinikere.

Beskrivelse om kurset

Det finnes i dag flere spesialiserte behandlingsprogrammer for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse (MBT, DBT, SFT). For mange pasienter er ikke denne behandlingen tilgjengelig. Studier har vist at generalistmodeller (f.eks. SCM og GPM) har god effekt ved behandling av emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Kurset vil gå gjennom hva som er de viktigste elementene i slike modeller.

De fleste psykoterapeuter har pasienter med lidelser innenfor spekteret «emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse».  De fleste erfarer at det er krevende å beholde en god behandlingsrelasjon over tid. Mange føler seg usikre på hva slags tilnærming som kan være til hjelp.

Klinikere som har integrert en solid terapeutisk forståelse for både lidelsen og tilgjengelig metodikk, har et godt utgangspunkt for å behandle disse pasientene. For å bli bedre rustet til å utøve god terapi og takle potensielle utfordringer, kreves det at en etablerer klare rammer og forutsigbarhet i terapiforløpet.

På dette kurset vil overlege Elfrida Hartveit Kvarstein skissere potensielle utfordringer som terapeuter vil kunne møte, og hvordan ramme og struktur i terapien kan etableres.

I løpet av kursdagen får man en oversikt over viktige aspekter ved en god behandlingstilnærming basert på litteratur og studier fra USA og England.

 

 

Kurset er nå fulltegnet.