Kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare

Invitasjon til kurset:

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

På kurset lærer deltakerne:

 • Hva kjennetegner en person i selvmordsfare?
 • Hva trenger denne personen i den aktuelle situasjonen?
 • Hvordan møte vedkommende der han/hun befinner seg?
 • Hvordan arbeide med usikkerhet om å leve eller dø?
 • Hvordan komme over på håp-/livssiden og lage en plan for å forhindre umiddelbar fare for skade eller død?
 • Hva finnes av hjelperessurser i lokalsamfunnet?

Kurset går over to dager gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Kurset undervises av registrerte kursledere, som er lokale fagpersoner. VIVAT selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

 • Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
 • Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)
 • Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
 • Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)

Mer info om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net

Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Dato: Torsdag 30. og fredag 31. august 2018
Tid: 08.30 til 16:00, Begge dager
Sted:Konferansesalen, Blå Kors Lade Behandlingssenter. Lade Alle 86, 7041 Trondheim.

Merk!

 • Vi har redusert parkeringsplass. Buss 3, 4 og 60 stopper ved Lade Alle 80
 • Påmelding er bindende

Lunsj og forfriskninger inngår i kursavgiften
Kursavgift: kr 2000,- Betales ved påmelding. Kto. 3201 57 65967 innen: 13. august
Innbetalingen merkes med «VIVAT- KURS», navn på deltaker og hvilken avd/arbeidsplass du kommer fra.

Påmelding og forespørsler rettes til:

June Almli: june.almli@ladebs.no, mob: 950 85 804
Julie Frigård Storsve: julie.frigard.storsve@ladebs.no mob: 942 53 584
Robert Mulelid: robert.michael.mulelid@selbu.kommune.no mob: 955 55 430
Line Haukø: line.hauko@ladebs.no mob: 477 91025