Kommende kurs og seminarer

 

Vi på Lade Behandlingssenter synes det er utrolig spennende å arrangere ulike typer kurs og seminarer for å dele kunnskap og erfaringer med rus- og spilleproblemer.

Nedenfor ser du en oversikt over kommende kurs og seminarer, så nå er det bare å glede seg!

 

Kurs og seminarer med Blå Kors Arbeidsliv

 

Torsdag 29. august – «Det er tøft å være arbeidsgiver – Når arbeidstakeren er påvirket av medikamenter eller narkotiske stoffer»

Hva om arbeidstakeren din har kroniske plager, og får smertestillende hos legen? Eller du opplever store humørsvingninger hos arbeidstakeren, men ikke klarer å tolke atferden?

Enkelte personer kan stå på medikamenter med varseltrekant og ha dispensasjon fra reglene om å kjøre motoriserte kjøretøy. Noen ganger medfører dette selvmedisinering og misbruk. Morfin er stoffer mange kommer i kontakt med gjennom helsevesenet, og noen blir dessverre avhengig. Hasj er stadig debattert, og er legalisert i flere land. Hvordan forholder du, som arbeidsgiver, deg til denne type misbruk?

Andre narkotiske stoffer er heller ikke ukjent i norsk arbeidsliv. Amfetamin og metamfetamin misbrukes i økende grad over hele verden, og er blant de hyppigst brukte rusmidlene. Rusmiddelanalyser i kloakkvann fra store europeiske byer tyder på at Norge er blant landene med høyest forbruk av metamfetamin per innbygger (NHI,no,pro).

Står man overfor legalt bruk av medisiner eller misbruk av narkotiske stoffer? Hvordan påvirkes arbeidstaker av de ulike stoffene, og hva kan du som arbeidstaker se etter?  Dette er tema vi vil belyse på frokostseminaret denne gangen.

 

Torsdag 26. september – «Det er tøft å være arbeidsgiver – Når avtaler må inngås som følge av en arbeidstakers rusproblematikk»

Hva gjør du når du har oppdaget at en av dine ansatte har et rusproblem som påvirker arbeidshverdagen? Eller en av dine ansatte har et så omfattende spilleproblem at vedkommende ikke klarer å gjennomføre arbeidsoppgavene sin?

Dette seminaret handler om hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker bør samarbeide når rus- eller spilleproblematikk blir oppdaget. Samarbeidet organiseres til det beste for bedriften og den enkelte, igjennom en frivillig og forpliktende avtale. (akan avtale)

Du vil få konkrete råd og tips om hva den gjensidige avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver bør inneholde, og hvordan den bør følges opp. Vår erfaring som behandler for arbeidstakere og veileder for arbeidsgiver, vil være grunnlaget for seminaret.

Hensikten med seminaret er å gi deg som leder, eller deg med personalansvar, kunnskap og innsikt i hvordan avtalen bør utformes til det beste for bedriften, arbeidstaker og arbeidsmiljøet. Vår erfaring er at gode avtaler kan være avgjørende for at arbeidstakere klarer å forbli rusfri og beholde jobben.

 

Torsdag 31. oktober – «Det er tøft å være arbeidsgiver – Når rus og spill-policy blir et arbeidsverktøy».

Dette seminaret vil handle om hvordan bedriften kan bruke sin ruspolitikk/policy som et verktøy i møte med sine ansatte, både forebyggende og i møte med de som har et problematisk forhold til rus eller spill. 
Hvordan vet dine ansatte hvordan de blir tatt vare på av sin leder om de utvikler problemer med rus? Hvordan ønsker dere å ha det hos dere?

Vår erfaring er at policyen er forebygging, håndtering og løsning når bedrifter møter utfordringer med rus eller spill. Det er her bedriften kan finne svar på hva som bør gjøres, hvilke avtaler som bør inngås, hvilke verdier bedriften står for og hvordan bedriften behandler sine ansatte med rus og/eller spill utfordringer.

Hensikten med seminaret er å gi din bedrift kompetanse på å utforme en policy og bruke den aktivt som et hjelpemiddel i møte med rus og spill-utfordringer, samt å gi forslag til hvordan policyen kan gjøres kjent og jobbes med i bedriften.

 

Torsdag 28. november – «Det er tøft å være arbeidsgiver – Når skjult tilrettelegging blir en del av arbeidsmiljøet». 

Dette seminaret vil handle om hvordan skjult tilrettelegging, som følge av rus og spill problematikk,  påvirker arbeidsmiljøet og er et økonomisk tap for bedriften. Skjult tilrettelegging er tilrettelegging som ikke er åpent, tydelig eller planlagt. Det er tilrettelegging som blir til fordi en ansatt tar seg til rette, har “gode kollega” som legger til rette, og en leder som ikke forstår eller ser hva som skjer med arbeidsmiljøet. Det handler om ansatte som må jobbe ekstra fordi en kollega ikke gjør jobben sin eller klarer å fullføre alle oppgavene sine.

Hvor lenge kan den enkelte arbeidstaker legge til rette for seg selv, på bekostning av kollega og arbeidsmiljø, før det skaper forskjellsbehandling og frustrasjon blant kolleger?

Seminaret skal gi innsikt i hvordan skjult tilrettelegging påvirker arbeidsmiljøet, hvilke tegn du som arbeidsgiver bør se etter og hva du bør gjøre for å ivareta arbeidsmiljøet og de ansatte når dette blir oppdaget.

For å se hvilke kurs som er tilgjengelige for påmelding – trykk her