Kommende kurs og seminarer

Vi på Lade Behandlingssenter synes det er utrolig spennende å arrangere ulike typer kurs og seminarer for å dele kunnskap og erfaringer med rus- og spilleproblemer.

Nedenfor ser du en oversikt over kommende kurs og seminarer, så nå er det bare å glede seg!

Kurs og seminarer med Lade Behandlingssenter

Torsdag 06. juni – «Fra kommune til behandling»

Dette spennende fagseminaret skal ta for seg veien inn til rus- og spillbehandling fra første steg hos kommunen til neste steg på Blå Kors Lade Behandlingssenter. Seminaret skal gi innsikt i det kommunene trenger å vite for å kunne hjelpe pasientene til behandling i spesialisthelsetjenesten på en rask, ryddig og omsorgsfull måte.

Vi er også så heldig å få besøk av Petter Uteligger, som vil snakke om sitt engasjerende arbeid med rusavhengige.

Kurs og seminarer med Blå Kors Arbeidsliv

Torsdag 25. april – «Det er tøft å være arbeidsgiver – Når det er en elefant i rommet»

Dette seminaret handler om hvordan rus og spillproblematikk kan være kjent i et arbeidsmiljø over lang tid uten at det tas opp. Når elefanten i rommet består av rus og spillproblematikk og det kulturelle tabuet gjør det vanskelig å snakke om, fører dette til eneregilekkasje. Hva gjør dette med arbeidsmiljøet i din bedrift? Og hva gjør dette med arbeidstakeren som har problemet? En slik belastning kan føre til fravær, ineffektivitet, irritasjon blant medarbeidere, skjult tilrettelegging og ekstra kostnader for bedriften.

Etter endt seminar vil du som leder ha innsikt i hvordan du kan jobbe for å bryte ned kulturelle tabu som preger ditt arbeidsmiljø. Vi ønsker også at seminaret skal styrke din trygghet som leder til å håndtere dette

Onsdag 29. Mai – «Det er tøft å være arbeidsgiver – Når du må ta symptomer på alvor»

Dette seminaret handler om hvordan du som leder kan gjennomføre en samtale med din ansatt når du er bekymret og usikker på hva symptomene du observerer, faktisk kan skyldes. Vi ønsker at dette seminaret skal gjøre deg som leder modig og rustet til å ta samtalen med din ansatt så tidlig som mulig.

Unngår du slike samtaler med dine medarbeidere når du er bekymret? Dette seminaret vil gi deg innsikt i hvordan du bør gå frem for å gjennomføre en slik samtale. Vår erfaring tilsier at en samtale basert på symptomer og adferd som du observerer i arbeidssituasjoner, har bedre effekt jo tidligere en slik prosess igangsettes.

Torsdag 27. juni – «Det er tøft å være arbeidsgiver – Når rusproblem ikke blir oppdaget»

Dette seminaret vil handle om hvordan det er mulig å ha et vedvarende rusproblem på jobb uten at dette blir oppdaget.

Du vil møte vår Erfaringsmedarbeider Perka, som vil fortelle om egne erfaringer med å kombinere sitt rusproblem med en arbeidshverdag.

Hensikten med seminaret er å gi deg som leder innsikt i hvordan arbeidstakeren kombinerer sitt rusproblem med arbeidslivet, gjerne over flere år. Vår erfaring er at dette påvirker arbeidsplassen og vi ønsker å gi ledere bevissthet om mulige utfordringer i forbindelse med rus på arbeidsplassen erfart fra tidligere rusmisbruker.

For å se hvilke kurs som er tilgjengelige for påmelding – trykk her