Erfaringsmedarbeider

Blå Kors Lade Behandlingssenter er så heldig å ha sin egen erfaringsmedarbeider, Perka Skogseth, i 70 % stilling her på huset.

Vår Erfaringsmedarbeider Perka

Hvorfor har vi en slik stilling?

Formålet med denne stillingen er å kunne bruke sine egne erfaringer for å skape motivasjon, gi håp og hjelpe pasientene til å kunne gjøre endringer med livet – og det er nettopp dette Perka klarer å hjelpe mange med. Han viser pasientene at det er mulig å få til mye, selv med en annen inngangsport og bakgrunn.

«Jeg vil bli som deg, jeg vil også jobbe som erfaringsmedarbeider»                        

En erfaringsmedarbeider klarer å møte pasientene med forståelse og motivasjon på en annen måte enn fagpersonell gjør, da erfaringsmedarbeideren har vært gjennom lignende utfordringer som pasientene selv sliter med. Dermed kan erfaringsmedarbeideren og fagpersonellet utfylle hverandre slik at pasientene får den beste behandlingen.

«Jeg snakker ikke med noen, men det er noe med deg Perka som får meg til å ville snakke»                                                                               


Positivt rollemodell og støttespiller

Perka ble ansatt på Lade i mai 2017, og har siden den gang vært knyttet opp til Avrusingsavdelingen. Her jobber han daglig med å være en positiv rollemodell og en god støtte for de som trenger det. Han arrangerer ukentlige gruppesamtaler der ulike temaer tas opp og blir også spurt om å bli med på gruppesamtaler på de andre avdelingene. På de ukentlige gruppesamtalene er det mulig for pasientene og komme med innspill på hva de ønsker å snakke om og dele sine erfaringer og bekymringer med resten av gruppen. Perka gir også muligheten til individuelle samtaler for de som ønsker det.  

«Du forstår når jeg prater og det er lett å snakke med deg»                                                                                         

Trygghet og ivaretakelse

Sammen med resten av personalet på Lade Behandlingssenter, hjelper Perka pasientene til å føle seg ivaretatt og trygge. Ofte er det også stor bekymring rundt hva som skjer etter oppholdet på Lade Behandlingssenter, og da er det veldig fint å kunne få råd og veiledning fra vår erfaringsmedarbeider om hvilke tilbud som finnes etter endt behandling.

Perka jobber til daglig med pasientene, for å motivere og spre håp om at det er mulig å få til endringer i livet

«Perka, nå er jeg helt tom. Denne samtalen var bedre enn at dere gav meg valium»                                                                                                        

Perka har selv slitt med alkohol og rusmidler i en tidligere fase i livet, og kan derfor relatere seg til de utfordringene og historiene pasientene opplever og forteller. Bli bedre kjent med vår flotte erfaringsmedarbeider og les hans gripende historie her.