Blå Kors Arbeidsliv

Hvem er vi?

Vi i Blå Kors Arbeidsliv består av et tverrfaglig team av erfarne medarbeidere med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Vi har lang og bred erfaring med å hjelpe mennesker som sliter med rus- eller spillavhengighet i arbeidslivet. Siden 2009 har vi samarbeidet med bedrifter for å hjelpe, veilede og følge opp medarbeidere som har utfordringer knyttet til avhengighet og som påvirker arbeidshverdagen i ulik grad.

Tidligere var dette et tilbud som ble finansiert gjennom øremerkede midler fra det offentlige og som var en del av vår avtale med Helse Midt-Norge. Fra 2018 er dette tilbudet videreført og videreutviklet som et eget tilbud ved siden av det ordinære behandlingstilbudet.

Arbeidslivet i stadig endring

Samfunnet og arbeidslivet er under stadig utvikling og dette har ført til at vi må tilpasse vårt tilbud til de endringene som skjer. I de siste årene har vi blant annet sett at stadig flere medarbeidere sliter med spilleavhengighet som påvirker arbeidet, enten ved at det brukes tid og ressurser på jobben, eller at spilling på fritiden påvirker medarbeiderens arbeidskapasitet. Det er heller ikke uvanlig at pårørende til familiemedlemmer med rus- og spillavhengighet sliter i forhold til arbeidslivet på grunn av store belastninger på fritiden.

Mestre livet – Mestre jobben

Sliter noen av dine ansatte med trøtthet, høyt sykefravær og ineffektive arbeidsdager? Og vet du som arbeidsgiver årsaken til dette?

Ofte vil slike faktorer ha helt naturlige forklaringer, men kan det være en mulighet for at disse symptomene faktisk er et tegn på at den ansatte sliter med rus eller spillavhengighet? Kan rus og overdreven spilling ta så mye kontroll over den ansattes liv at det påvirker arbeidsdagen?

Coming Soon
Mener du at noen i din bedrift har utfordringer knyttet til rus og spilleproblematikk?
Totalt antall stemmer : 24
Er du bekymret for en ansatt? Ta kontakt med oss for råd og veiledning.

En avhengighet utvikler seg gjerne over tid, og etter hvert kan dette bli et problem, ikke bare for medarbeideren men også for nærmeste leder, kollegaer og medarbeiderens familie. Det er ikke uvanlig at når problemet kommer opp til overflaten, involverer dette mange personer som kan ramme bedriften sterkt og det er et behov for å ta tak i problemet så raskt som mulig for alle parter.

Vi kan hjelpe medarbeider og ledere med rask kartlegging og forslag til videre oppfølging. Vi garantere tilbakemelding innen 48 timer.

Vi kan tilby:

  • Veiledning og behandling til medarbeidere med rus- og spillavhengighet
  • Veiledning til ledere som er berørt av andres avhengighet
  • Veiledning og behandling til pårørende som er berørt av andres avhengighet
  • Veiledning av kollegaer til en person med avhengighetsproblematikk
  • Kartlegging av behandlingsbehov
  • Poliklinisk behandling og eventuelt døgnbehandling
  • Henvisning til annen behandling dersom det er nødvendig
  • Vi tilbyr også kurs, veiledning og rådgivning tilpasset den enkelte bedrifts behov.
  • Frokostseminar hver måned om ulike temaer knyttet til arbeidsliv og avhengighet – trykk her for å lese mer

Våre medarbeidere

Våre medarbeidere består av Lise Rogne og Marit Kjeldstad, som begge har lang erfaring fra arbeid med ulike typer avhengighet.

Tilbudet i Blå Kors Arbeidsliv er regulert av helse- og sosiallovgivningen med hensyn til blant annet taushetsplikt m.v.

Finansiering

Tilbudet dekkes av arbeidsgiver eller gjennom bedriftens helse/behandlingsforsikring.

Per i dag har Blå Kors Arbeidsliv avtale med IF Vertikal og Gjensidige.

Pasienter som blir behandlet via denne ordningen betaler ikke egenandel.

Er du arbeidsgiver og ønsker et tilbud på råd og veiledning eller kursing? Ta kontakt med en av oss i Blå Kors Arbeidsliv for en uforpliktende samtale!

Månedlig frokostseminar

Blå Kors Arbeidsliv arrangerer månedlig frokostseminar hvor det tas opp ulike problemstillinger og utfordringer som kan oppstå for en arbeidsgiver og et arbeidsmiljø, dersom en av arbeidstakerne sliter med rus- eller spilleavhengighet.

Trykk her for å se oversikt over de neste frokostseminarene og hva de handler om

For at ledere og bedrifter skal få mest mulig ut av seminarene er vi opptatt av tilbakemeldinger og innspill, slik at seminarene kan bli mest mulig relevante for deltakerne. Send oss gjerne tips på temaer og problemstillinger du ønsker vi skal ta opp.

E-post: Lise.Rogne@ladebs.no

E-post: Marit.Kjeldstad@blakors.no

For gå direkte til påmeldingsiden for våre kurs og seminarer, trykk her 

Hvorfor ta kontakt med Blå Kors Arbeidsliv?

Vi hjelper bedrifter til å ta vare på sine ansatte ved å sette fokus på Arbeidsliv og Avhengighet, slik at det skal bli enklere for arbeidsgiver og arbeidstaker å søke hjelp på et tidlig stadium. Dette kan være i form av hjelp til en ansatt eller informere og holde kurs for et helt arbeidsmiljø.

Coming Soon
Har bedriften din nok kunnskap om rus og spillproblematikk blant ansatte?
Totalt antall stemmer : 6

Blå kors Arbeidsliv er opptatt av å hjelpe den ansatte til å mestre livet, slik at vedkommende også mestrer jobben. Da er det viktig for oss med et tett samarbeid med arbeidsgiver slik at den ansatte klarer å stå i jobb under et eventuelt behandlingsforløp. Med riktig behandling, veiledning og oppfølging til medarbeideren samt råd og støtte til arbeidsgiver, hjelper vi bedrifter til å mestre rus- og spillavhengighet som påvirker arbeidslivet.

Vi møter mennesker der de er i livet med respekt og verdighet.

Rask respons – uten ventetid

Ved å ta kontakt med Blå Kors Arbeidsliv slipper man ventetid gjennom den offentlige ordningen, og man får raskt påbegynt behandling. Dermed vil man kunne vende raskere tilbake til den normale arbeidshverdagen.

Vi garanterer tilbakemelding innen 48 timer og påbegynt behandling innen 2 uker.

Kontakt

Er du bekymret for en medarbeider eller kollega og ønsker litt råd og veiledning?

Ta kontakt med en av våre Rådgivere og Behandlere for en uforpliktende samtale

Lise Rogne – 47 79 10 06

E-post: Lise.Rogne@ladebs.no

Marit Kjeldstad – 47 79 10 62

E-post: Marit.Kjeldstad@blakors.no

Eller

Blå Kors Lade Behandlingssenter

Lade Alle 86

7041 Trondheim

Sentralbord 73 84 85 00

E-post: post@ladebs.no