EMDR og avhengighet regional EMDR-samling

Blå kors, Lade Behandlingssenter arrangerte 18.10.18. den årlige regionale EMDR samlingen. I dette nettverket møtes fagfolk for å styrke og vedlikeholde sin kompetanse på EMDR i arbeid med barn og voksne med ulike former for traume- og avhengighetsproblematikk. Fokus denne dagen var rus- og avhengighet.

Psykologspesialist Janne Amundsen hadde det faglige opplegget. Med sin solide erfaring og kompetanse satte hun fokus på mulighetene som ligger i EMDR knyttet til avhengighetsproblematikk. Samlingen hadde deltagere fra Familievernkontoret i Trondheim, Klinikk Speilet, NTNU Psykososial helsetjeneste for studenter, Nidaros DPS, BUP Røros, BUP Saupstad, Tiller DPS, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, RVTS og Lade BehandlingsSenter.

 

Faglig fordypning på tvers av tjenester gir mening.  Takk til Janne og til alle deltagere for en faglig stimulerende dag! Vi ser frem til neste års samling. Da er det BUP Saupstad arrangerer.

 

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Les mer om EMDR her. http://emdrnorge.com/EMDR/index.html

Funksjonssirkelen

Undervisning i Funksjonssirkelen

Tora Fyksen Sommernes og Siri Haugland Sandboe fra Avdeling for gravide og småbarnsfamilier holdt 13.september dagskurs i bruk av Funksjonssirkelen som verktøy i arbeid med familier med kompleks problematikk.

Les mer

Rus

Hvor høyt må jeg rope

Mandag 20.8 var vi delarrangør på temakveld på Isak Kultursenter.

Les mer

Nytt poliklinisk behandlingstilbud for benzodiazepinavhengighet

Blå Kors Lade Behandlingssenter starter opp et spesialtilpasset poliklinisk/ambulant behandlingstilbud for pasienter med avhengighet av benzodiazepiner og/eller z-hypnotika. Les mer

Vivat selvmodsforebygging

Kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare

Invitasjon til kurset:

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet. Les mer

Dagsseminar

Dagsseminar: Traumelidelser og komorbide rusproblemer

Dagsseminar torsdag 15. november 2018: 

«Pasienter med komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer – Forståelse, utredning og behandling»

Les mer

temakveld

Temakveld: Hvor høyt må jeg rope?

Temakveld om ungdom som pårørende til rusavhengige. Les mer

Nytt behandlingstilbud

Nytt behandlingstilbud ved Blå kors Lade behandlingssenter

Vi har mange års erfaring i å hjelpe mennesker med utfordringer knyttet til

Arbeidsliv og avhengighet

Les mer

Det begynner å ligne et liv

«Hvor høyt må jeg rope???»

Temakveld om ungdom som pårørende til rusavhengige. Mandag 20. august kl 18.00 – 20.00 på Kultursenteret ISAK, Prinsensgt 44, Trondheim www.isak.no Les mer

F.v. Kalle Haugnes, Kristin Wall, Kristn Tømmerhaug og Jan Elverum.

40 år ung, restart og lys framtid

Kreativ og livlig fortid, sterk nåtid og spennende framtid. Lade Behandlingssenter (LBS) ser i alle retninger når de skal feire seg selv. Les mer