BRUA

 

A-LARM og LBS inviterer alle pasienter til brukerstyrt kveld tirsdager klokken 18:00 – 21:00

Hver tirsdag kommer brukerorganisasjonen A-LARM til A2- gangen på Lade Behandlingssenter mellom kl. 18:00 og 21:00.
Der har du mulighet til å knytte nye kontakter, få hjelp til å finne et felleskap som passer deg, hjelp å se hvilke tilbud som finnes i din hjemkommune og mye mer. Det vil legges vekt på hva den enkelte ønsker, og deltakerne inviteres til å være med å utvikle tilbudet.

Brua er et tilbud til alle pasienter som er i behandling på døgn eller poliklinisk ved LBS.

A-LARM sine medarbeidere med egenerfaring rus, behandling og det å komme tilbake i et hverdagsliv.

A-larm vil gjennom Brua styrke bindeleddet mellom LBS og livet utenfor