Korona-beredskap: Alle avdelinger er i drift

Vi er i kriseberedskap også her på Lade. Under presenteres en oppdatert status for ALLE AVDELINGER: 

 

Generelt:  

Alle avdelinger ved LBS er i drift, og vi har tilnærmet fullt belegg. Vi tar imot nye pasienter til innleggelse ut fra fortløpende vurderinger, og i tråd med føringer fra sentrale helsemyndigheter. Vi har organisert en «Korona-beredskap» og har strenge rutiner for hygiene, bevegelse ut av enhetene mv. Vi vurderer situasjonen fra dag til dag, herunder om vi må begrense belegget og inntak av nye pasienter. 

 

Samarbeidsmøter: 

Alle samarbeidsmøter foregår nå på Skype eller pr telefon. Vi har gode erfaringer så lang med begge deler. Ta gjerne kontakt med oss så setter vi opp et telefonmøte eller en Skype-konferanse. 

 

Familieavdelingen: har fullt belegg, men med noe redusert behandlingsopplegg
Avrusningsavdelingen: tar imot pasienter daglig, har tilnærmet fullt belegg og tar fortsatt imot pasienter 

Skjermingsposten: har fullt belegg og tar ikke inn nye pasienter før i mai mnd. 

Klinikkavdelingen (kvinne- og mannsposten): Programmet går fortsatt, men med noe redusert møteaktivitet på både kvinne- og mannsposten. Noen ledige plasser. Inntak vurderes fortløpende ut fra den rådende situasjonen. 

Poliklinikken: Telefonkonsultasjoner, web eller Skype. Ingen pasienter møter fysisk på poliklinikken, men kan ta kontakt med sin behandler pr telefon. 

 

Blå Kors Lade Behandlingssenter har tlf +47 73 84 85 00. Avrusingsavdelingen besvarer telefonhenvendelser kveld og natt. 

Inntakskontoret har tlf +47 73 84 85 98/99