Oppføringer av Marthe Helberg

Blå Kors Ferier

Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer, eller lavinntekt tett på livet. Tilbudet gjelder for familier i hele landet. Nå kan man søke om ferie i høstferien og julen 2020! Blå Kors Ferier har i 2020 mottatt nye midler fra privatpersoner, bedrifter og BUF-direktoratet, og dette betyr […]

Fakta om rusmidler

Fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av de enkelte rusmidlene. Fakta-artiklene er basert på gjeldende kunnskap da de ble skrevet. De oppdateres jevnlig. For en mer dyptgående forståelse av temaene som beskrives, anbefaler vi å følge oppgitte lenker og kilder. Bak innholdet står Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus. Akuttmedisinsk avdeling ved […]

Økt kunnskap om skeive liv kan redusere alkoholbruk

Juni. Den varmeste måneden i Norge. En måned med blomster i veikanten, sol i alles fjes og regnbueflagg på annenhver balkong. Unge samles for å feire sommeren, og utepilsen gjør sitt inntog på fester og sammenkomster. Særlig én gruppe unge er overrepresentert når det kommer til alkohol- og rusbruk. – Det er nok ingen myte […]

Abstinensforskning ved Blå Kors Lade Behandlingssenter

Blå Kors Lade Behandlingssenter har sammen med forskergruppen «The Addiction Research Group in Trondheim» etablert et forskningssamarbeid, som har resultert i to kliniske legemiddelutprøvinger og to doktorgradsarbeider. I tillegg pågår det to andre studier, basert på pasienter som har vært innlagt ved Blå Kors Lade Behandlingssenter. Formålet med forskningsprosjektene er å finne en tryggere og […]

Katrine Melby disputerer – LBS har vært vertskap

Fredag 12.06 kl 10.15 er det prøveforelesning, og kl 12.15 disputerer Katrine Melby. Hun har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt om oksytocin kunne redusere alkoholabstinens, og dermed bruk av vanedannende legemidler i rusbehandling. Vi er utrolig stolt over å ha vært vertskap for studien, og vil takke pasientene som har stilt opp, Katrine, forskningssykepleiere Linn og […]

Terapeuter ser store gevinster ved å involvere familien i rusbehandling

Involvering av familier og nettverksmedlemmer i behandling kan bidra til at terapeutene forstår pasientens situasjon bedre, at familierelasjonene styrkes og at ansvar og roller mellom familiemedlemmene tydeliggjøres, viser en ny studie. Suksessfaktorer for å lykkes med familieinvolveringen er å ha tydelige rutiner for gjennomføring av kontakt med pårørende og en klar struktur for familiesamtalene. Terapeuter […]

LBS skårer høyt på brukertilfredshet

Blå Kors Lade Behandlingssenter (LBS) skårer høyt på brukertilfredshet i Folkehelseinstituttets undersøkelse som ble tatt i bruk 01.01.20. I første kvartalsrapport skåret LBS over nasjonalt gjennomsnitt på 27 av 40 spørsmål. Folkehelseinstituttet har tidligere hatt en årlig punktmåling av brukertilfredshet blant pasienter innlagt for rusbehandling. Fra 01.01.20 får alle pasienter som skrives ut, muligheten til […]

Har en drøm…

Den siste tida har vi drømt om å få hverdagen tilbake. Vil alt være som det engang var? Sangen er en hilsen fra oss på tampen av påskehøytida, med håp for det som kommer. Beste hilsen Jan, Ingebjørg og Åse💙