årets sykepleier

Årets sykepleier er Ole Garvik fra Lade Behandlingssenter

Ole Garvik fra Lade Behandlingssenter vant prisen som årets sykepleier

Prisen som årets sykepleier ble vunnet av Ole Garvik fra Blå Kors Lade Behandlingssenter. Her har han vært ansatt siden 1988, altså i 30 år. Ole har i rollen som miljøterapeut ved flere av våre avdelinger vært en faglig sterk sykepleier. Han har jobbet tett på pasientene, og fremmet sykepleie i rusbehandling med vekt på en human tilnærming. Ole jobbet i flere år i nattstilling i Avrusingsavdelingen før han begynte på ordinær turnus i Utredningsposten. De siste to årene har han jobbet ved Klinikkavdelingen. Til tross for flere muligheter til å jobbe i administrative stillinger, har han vært tydelig på at han ønsker å utøve faget nært pasienten. En slik holdning er med å løfte verdien av dette, og hans entusiasme smitter over på kollegene.

 

Ole er tydelig på at jobben er der pasienten er. Han går fremdeles i turnusstilling, og fremmer at god sykepleie i rusbehandling er å gå ved siden av og bistå pasienten fra den enkeltes unike utgangspunkt. Hans kliniske blikk, gode kliniske ferdigheter samt en eksepsjonell relasjonskompetanse gjør Ole til en svært viktig ressurs på avdelingen. Dette både for pasientene og oss kolleger. Han fremmer trygghet hos pasientene, noe som bidrar til å øke motivasjonen for å stå i behandling og også i veien videre mot rusmestring og økt livskvalitet for den enkelte pasient.

Ole har også vært hovedverneombud og tillitsvalgt. Han har bidratt til utarbeidelse av prosedyrer som sikrer kvaliteten i behandlingstilbudet. I tillegg har han jobbet for å fremme gode arbeidsordninger for sykepleiere ved Lade i en årrekke.

Ole som kollega

Som kollega er Ole ivaretagende, tydelig og fremmer gode sykepleieferdigheter. Han er en trygg makker og en kollega som kan veilede og hjelpe, og samtidig bringer fram latter og tøys i en krevende hverdag. I akutte situasjoner er han en lagspiller som kan ta ledelse og sikre at vi kommer trygt i havn. Ole kan også vise og formidle egen sårbarhet, noe som er til hjelp i et arbeidsmiljø hvor det skal være rom for å feile bare vi samtidig bruker erfaringene til å jobbe forebyggende. Han fremstår som et tydelig og modig forbilde.

 

Vi gratulerer så mye til Ole for velfortjent kåring! 

 

Les mer om våre ulike tilbud ved å trykke her