Utskrift

Trygghet; i dag og i morgen

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_AGS_AGS_rapport.jpg

Hvordan sikre barn og foreldre som befinner seg i en risikosituasjon en god og trygg omsorg -  I DAG og I MORGEN? På Lade Behandlingssenter (LBS) forsøker de å gi et svar på spørsmålet.

Over en toårsperiode har livet på Avdeling for gravide og småbarnsforeldre (AGS) som er en del av tilbudet til LBS, vært preget av prosjektet «Å bygge et liv – og ta vare på det».

- Prosjektet ble formelt avsluttet på seinhøsten – nå gjenstår det en ting; nemlig å bruke det, forteller psykologspesialist Hege Renée Welde (t.h. på hovedbildet) og miljøterapeut Tora Fyksen Sommernes. Begge sentrale i et prosjekt som skal skape utvikling og nye muligheter.

AGS HOLDER TIL I SITT EGET LILLE RØDE HUS rett bak hovedbygget på LBS. I ordets rette forstand – en enhet. Avdelingen har totalt plass til seks småbarnsfamilier, og de kunne sist høst feire sine ti første år.

Ansatte i absolutt alle ledd samt beboere har vært eiere og deltakere i prosjektet.

- Det har betydd mye at beboerne har deltatt på en såpass aktiv og seriøs måte. Vi tror det har gjort dem mer bevisste i forhold til behandlingsopplegget vårt.  Vi som ansatte har brukt prosjektet til å få en bekreftelse på om vi er på rett vei i arbeidet vårt, forteller Tora Fyksen Sommernes og Hege Renée Welde.

ET BEHANDLINGSOPPHOLD PÅ AGS AVSLUTTES IKKE I DET FAMILIEN TAKKER FOR SEG OG FLYTTER UT. Da fortsetter det nemlig. Overgangen fra institusjon til egen bolig/leilighet er avgjørende for et godt resultat.

Familiene er på AGS i opptil ett år før de etablerer seg på egen hånd.

- Vi starter tidlig å planlegge det som skal skje etter utskrivning. Vi prøver hele tiden å være i en god dialog med hjemkommunene og det lokale hjelpeapparatet, forteller de to AGS-kollegene.

I prosjektrapporten skisserer de et opplegg som nærmest kan beskrives som en firetrinnsrakett. Fire delmål som er bundet sammen og som gjensidig påvirker hverandre. Helhetstenkningen er åpenbar.

KOMPETANSEHEVING er rettet mot hele ansattegruppen og har blant annet som formål å gi AGS spisskompetanse både når det gjelder utredning og behandlingmetodikk. Hele personalet har i prosjektperioden  mottatt veiledning i mentaliseringsbasert miljøterapi fra psykolog Bente Sommerfeldt og professor Finn Skårderud.

- Det handler blant annet om å jobbe helhetlig og å være samkjørte i den jobben vi gjør, sier Sommernes og Welde.

c_633_366_16777215_00___images_AGS_IMG_2055.jpg

I METODEUTVIKLINGSDELEN er det utviklet et verktøy som blir omtalt som «funksjonssirkelen». Sirkelen viser ti ulike og ikke minst sentrale livsområder hvor familiene beskrives i ulike nivåer. Et verktøy som først og fremst skal gi behandler og beboere et beskrivende bilde av HELHETEN.

- Vi setter fokus på alle livsområdene. Funksjonssirkelen beskriver godt hva vi skal jobbe, hvordan vi skal jobbe og hvorfor. Den vil også gjøre det lettere å få til en god overgang i hjelpekjeden, forteller Sommernes og Welde.

OVERGANG FRA AGS TIL EGEN BOLIG/LEILIGHET. Hva slags bolig er tilgjengelig etter utskrivning fra AGS? Hvem skal betale, og er boligen plassert i et familie- og barnevennlig miljø? For øvrig er ikke fokus rettet mot det å ha en bolig, men å kunne skape et trygt og godt hjem.

- Arbeidet med bolig må starte tidlige i behandlingen. Avdelingen jobber for at familiene skal få  erfaringer gjennom permisjoner i egen bolig før utflytting fra institusjon. Modellen vår gjør det lettere for oss å fokusere på det viktige som skjer etter avsluttet opphold hos oss. Det innebærer også et tettere samarbeid med hjemstedskommunene, sier de to. Det innebærer også oppfølgingssamtaler mellom AGS og brukere.

«Det viktige skjer når vi flytter hjem», sier flere av brukerne.

FORMIDLINGSARBEID. Hele prosessen med prosjektet forutsetter og spre den kompetansen som personalet på AGS nå er i ferd med å tilegne seg. Blant annet er en film «Å bygge et liv» en del av prosjektpakken. En kortfilm som viser hvordan en mor og hennes barn møter utfordringene foran, under og etter et AGS-opphold.

Erfaringene forteller om stor interesse for å få vite mer om det systematiske oppfølgingsarbeidet som AGS driver. Både kommuner og spesialisthelsetjeneste er i god dialog med AGS.

EC Dahl Stiftelse og Husbanken har for øvrig bidratt med finansiering av prosjektet, og det er utarbeidet en fyldig rapport som beskriver arbeidet og erfaringer fra prosjektet.  

Rapporten kan du i sin helhet lese her.