Utskrift

Klinikkavdelingen

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

klinikkavd.%20640.jpg

Klinikkavdelingen tilbyr korttids behandling for kvinner og menn fra 25 år og oppover. Våre pasienter har hovedsakelig utviklet alvorlig alkohol- og medikamentdominert avhengighet. Tilbudet er ikke tilrettelagt for personer med opiatdominert misbruk.


I Klinikkavdelingen er det kjønnsdelt behandling, med en mannspost og en kvinnepost som følger hvert sitt obligatoriske ukeprogram. Kvinneposten har ni plasser og Mannsposten har elleve plasser. I tillegg er det to plasser for menn knyttet til tilbudet  ”Raskere tilbake”.

Selve innleggelsestilbudet varer fra 4-12 uker. Samtidig legger vi stor vekt på at vårt tilbud ses i et mer langsiktig perspektiv sammenkoblet med annen oppfølging og behandling, noe som krever aktiv samhandling med pasienten, pårørende og eksterne samarbeidspartnere i kommunen og øvrig spesialisthelsetjeneste både før, under og etter innleggelsen. Vi kan også tilby flere innleggelser i et såkalt sekvensielt forløp.

I løpet av de første ukene jobber vi for å bli bedre kjent med pasienten gjennom samtaler, deltakelse i ukeprogrammet og gjennom bruk av kartleggingsverktøy. Vi ber om samtykke til samhandling med lokalt hjelpeapparat og pårørende. Alle pårørende kan bli invitert til opplæringstilbudet Pårørendekveld som vi arrangerer fire ganger per år. Innen fire uker skal individuell behandlingsplan vedtas, og dette gjøres i samarbeid mellom pasienten og det tverrfaglige teamet.

Behandlingen gis i form av individualterapi, gruppeterapi, undervisning, fysisk aktivitet og miljøterapi. Vårt personale er tverrfaglig sammensatt med medisinsk, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse.

c_633_366_16777215_00___images_Avdelinger_klinkkavd_b_650.jpg

Hvordan få hjelp:
Lege, sosialtjeneste og spesialisthelsetjeneste kan henvise til klinikkbehandling.

Henvisningen sendes til vurderingsinstansene ved St. Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag eller Helse Møre og Romsdal.

Før innleggelse i avdelingen vil vanligvis en av samhandlerne på Klinikkavdelingen kalle inn til en samtale for å bli litt bedre kjent og legge til rette for at behandingen skal føre til økt rusmestring over tid.
 
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om behandlingsbehov og råd om videre innsøking.