Utskrift

Narkotika og/eller medikamenter

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien LBS

Har du problemer med narkotika-/medikamentbruk? Har du erfart at du ikke klarer å slutte med/ trappe ned narkotika/medikamenter? Om du vil finne ut mer om ditt forhold til rus – les mer om faresignaler.

Sju faresignaler:

• Mitt medikament-/narkotikabruk har økt de siste årene.
• Jeg har de siste månedene vært en del borte fra jobben fordi jeg har ruset meg.
• Jeg har brutt avtaler med mine barn fordi jeg har ruset meg.
• Noen har uttrykt bekymring for rusbruken min.
• Jeg har opplevd at jeg ikke husker ting, eller har fått ”black out” når jeg har ruset meg.
• Mitt medikament-/narkotikabruk har skapt problemer i familien/ forhold jeg er i.
• Jeg har begått kriminelle handlinger for å få tak rusmidler.

Lade BehandlingsSenter Blå Kors har flere ulike behandlingstilbud for personer som sliter med narkotika og medikamenter. Hvilket tilbud som passer for deg, vil avhenge av hvor alvorlige rusproblemene dine er blitt, og om du har støtte rundt deg. Mange kan få til å gjøre endringer ved å komme til jevnlige samtaler ved en poliklinikk. For andre er det behov for døgnbehandling. Du kan få hjelp fra fastlegen din til å vurdere hva som er riktig behandling for deg