Kontaktinformasjon

Vis nr.
Navn Stilling Telefon
Sentralbord/resepsjon, døgnavdelinger og poliklinikk 73848500
Inntakskontor 73848500 - tast 2
Avdeling for gravide og småbarnsforeldre 73848570
Kristin Wall Direktør 73848500
Tone Helberg Leder Administrasjon og Fellestjenester 73848500
Anita Evjeth Overlege 73848500
Brede Gaupseth Avd.leder Poliklinikken og Utredningsavd. 73848500
Åse Prestvik Avd.leder Klinikkavdelingen 73848500
Einar Hajum Avd.leder Avd. for gravide og småbarnsforeldre 73848500
Anders Haugen avd.leder skjerm.avd. 73848500
Per Ivar Sjøberg Avd.leder Akuttavdelingen 73848500
Kalle Haugnes IKT-leder 73848500
Per Ove Børseth Driftsleder 73848500
Rune Holden Holm Kjøkkensjef 73848500
Vegard Gravås Controller 73848533
Anne Grete Berg Økonomi og regnskap 73848594
Snorre Rønning FoU-koordinator 73848500
June Almli HR-leder 73848508

Antall online

Vi har 4 gjester og ingen medlemmer på besøk.