Utskrift

Hva vet du om egen helse?

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_PersonerLade_skjema_1100.JPG

I løpet av våren tester Lade Behandlingssenter ut et nytt spørreskjema hvor målet er å finne ut hva pasientene vet om sin egen helsesituasjon under et behandlingsopplegg.

Det er LBS-lege Katrine Melby og psykiatrisk sykepleier på St. Olavs Hospital,  Marielea  Lara Cabrera,  som samarbeider om prosjektet. Sistnevnte fungerer som prosjektleder. Begge bruker eller har brukt studien i sine doktorgrader.

Marielea Lara Cabrera er prosjektleder og har allerede benyttet spørreskjemaet PAM-13 (Patient activation measure-13) i psykiatrien (Tiller og Nidaros DPS). Skjemaet er velkjent både innenfor somatisk og psykiatrisk behandling. Nå ønsker de altså å finne ut om skjemaet også kan brukes i rusbehandlingen.

- Dette skjemaet er aldri blitt validert i rusbehandling. Kanskje fordi rusforskningen er litt på etterskudd når det kommer til nye behandlingsformer.  Men det har vist seg å være svært nyttig til å tilpasse behandlingen hos pasienter med for eksempel depresjoner, diabetes og hjerte- og karsykdommer, sier de to.

- Det er rom for mer forskning innenfor rusbehandlingen med andre ord?

- Det er det nok, og på LBS tar vi konsekvensen av det. Vi er i ferd med å bygge opp et godt forskningsmiljø, sier Kartrine Melby.

Alle pasientene på LBS får nå tilbud om å fylle ut spørreskjemaet PAM-13. Målet er å samle inn omtrent 200 besvarelser i løpet av året.

PAM-13 er et oversiktlig og greit skjema som består av 13 spørsmål. Spørsmålene er satt sammen med det formål å avdekke pasientens selvinnsikt i forhold til et behandlingsopplegg. Hvilken kunnskap og ferdigheter er til stede når behandlingen skal starte opp? Her er noe av det pasientene må tenke gjennom før de krysser av:

•    Hva vet du om ditt eget sykdomsbilde og din egen helse?
•    Hvordan virker medisinene?
•    Hvordan kan jeg forebygge?
•    Er jeg trygg nok til å snakke om egen sykdom?
•    Er jeg i stand til å endre livsstil?

 - Det handler om tilpasning og tilrettelegging. Hvis dette skjemaet viser seg å fungere for vår pasientgruppe,  vil det utvilsomt bli enklere å få en enda mer pasientsentrert behandling, sier de to.

Resultatet av studien vil i etterkant bli presentert i en vitenskapelig artikkel. Målet er også at dette vil kunne bidra til å forbedre behandlingstilbudet for pasientene på LBS.

Har du spørsmål tilknyttet undersøkelsen kan du kontakte:

Prosjektleder Marielea Lara Cabrera (tlf. 48280188 eller mail:  mariela.lara@stolav.no)) eller prosjektmedarbeider Kartine Melby (tlf. 92886639 eller mail: katrine.melby@ladebs.no)