Utskrift

Plusser og minuser med ny driftsavtale

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Kristin_Wall_a.jpg

Direktør på Lade Behandlingssenter, Kristin Wall, er på pasientenes vegne bekymret for konsekvensene av den nye driftsavtalen med Helse Midt-Norge.

- Vi har funnet jobb til alle ansatte som mistet jobben på grunn av nedleggelse et annet sted på LBS. Det er vi glade for. Men vi er samtidig  svært bekymret for de tilbudene som forsvinner for pasientenes del. Vi mener at pasientene har behov for det tilbudet som nå faller bort, sier Kristin Wall til ladebs.no.

Som en konsekvens av den nye driftsavtalen legges fra 1. april følgende tilbud ned på LBS:

  • utredningsposten reduseres med sju senger
  • dagtilbudet legges ned
  • poliklinikken reduseres med 25 prosent.


- Imidlertid styrkes de avdelingene som blir igjen vesentlig, og vår økonomi vil også styrkes, sier Kristin Wall.

En av konsekvensene av denne styrkinga er at det i dag er utlyst fem nye stillinger på LBS. To stillinger som overlege, en som fagsjef, en som psykiater og en som erfaringsmedarbeider.

Her kan du se alle utlysningene pr. i dag.

- «Flykter» hele toppledelsen på LBS?

- Nei, nei, dette betyr ikke at toppledelsen byttes ut, men tvert i mot at den styrkes. Driftsavtalen med HMN innebærer at vi får en del nye stillinger, blant annet flere nye overlegestillinger.  Stillingen som fagsjef har vi holdt vakant i drøyt to år på grunn av en noe anstrengt økonomi.

- Erfaringsmedarbeider er en helt ny stillingsbetegnelse på LBS?

- Ja, dette er en type stilling som er veldig etterspurt i spesialisthelsetjenesten, særlig innen rus- og avhengighetsbehandling. Utgangspunktet er mer brukermedvirkning og brukererfaring som del av behandlingen, forteller Kristin Wall.

I utlysningsteksten er det spesifisert som et krav at erfaringsmedarbeideren skal ha personlig erfaring med rusavhengighet. Han/hun må imidlertid ha et avklart forhold til eget misbruk og ha vært rusfri i minst fem år.
Denne type stilling er ny, men flere tilsvarende behandlingssenter er i ferd med å gjøre det samme som LBS.  Rusklinikken ved St. Olav ansatte sin første erfaringsmedarbeider i desember i 2016,  mens Borgestadklinikken i Skien er i ferd med å ansette erfaringsmedarbeider i disse dager.

- En erfaringsmedarbeider er en person som har egen erfaring som rusmiddelavhengig, og som i sin stilling rådgir inneliggende eller polikliniske pasienter med hensyn til den motivasjon som trengs hos den enkelte pasient for å bli rusfri og leve et rusfritt liv. Dette er ikke en behandlerstilling, men et supplement til behandlerne, sier Kristin Wall.

c_633_366_16777215_00___images_Frontbilder_fasade_ny_650.jpg