Utskrift

Ny avtale med Helse Midt-Norge

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

slides%207.jpg

Blå Kors Lade Behandlingssenter i Trondheim har inngått en ny avtale med Helse Midt-Norge om å levere rusbehandling innen spesialisthelsetjenesten. Den nye avtalen innebærer at tilbudet og tjenestene som ruspasienter får ved Blå Kors Lade Behandlingssenter blir redusert.

— Vi er glade for at vi har fått forståelse for at Blå Kors Lade Behandlingssenter trenger en avtale som er økonomisk bærekraftig, slik at pasientene kan få et godt behandlingstilbud.  Dessverre var det ikke muligheter innenfor Helse Midt-Norges økonomiske rammer å videreføre avtalene på det nivå som vi har i dag ved Blå Kors Lade Behandlingssenter. Det betyr at vi ikke lenger vil kunne tilby ruspasienter et dagtilbudet og eller innleggelse på utredningsenheten. Vårt polikliniske tilbud vil også bli redusert vesentlig, sier Janka Holstad, divisjonsdirektør i Blå Kors.

Kontrakten med Blå Kors Lade Behandlingssenter innebærer kjøp av 51 døgnplasser, poliklinikk og ambulante tjenester.  Døgnplassene dekker opphold innenfor avrusing, skjerming, klinikk samt klinikk for gravide og småbarnsfamilier. Kontrakten har oppstart fra 1.4.2017.


— Blå Kors Lade Behandlingssenter vil også i kommende avtaleperiode samhandle godt med Helse Midt Norge. Pasientene skal oppleve en helhetlig rusbehandling i vår region, sier Janka Holstad.

Ansatte reagerer kraftig på kutt

Tirsdag 6. desember skrev NRK om at de tillitsvalgte ved Blå Kors Lade behandlingssenter reagerer på kuttene på behandlingsinstitusjonen. Hovedtillitsvalgt for sykepleierne frykter at noen pasienter vil falle utenfor.


— Jeg er redd for at det er pasienter som ikke er i stand til å ta imot annen type tilbud vil stå uten et tilbud på grunn av det. Våre pasienter kommer fordi vi skal finne grunnlidelsen som er motivasjon for å ta imot hjelp. Denne utredningen sørger for at riktig hjelp blir gitt videre, sier Oda Karoline Ingstad til NRK.

Les hele saken hos NRK: Reagerer kraftig på Blå Kors-kutt.